Payrolling

Payrolling
Met payrolling kunt u het contractbeheer en de verloning van door uzelf geworven flexibel personeel risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden. 

Wij zijn gespecialiseerd in payroll activiteiten.

Emwerk neemt alle daarbij behorende administratieve handelingen van u over zoals de aanmelding bij het ziekenfonds, de benodigde verzekeringen, de afdracht van de loonbelasting, ziek- en betermeldingen en voorlichting aan de uitzendkrachten over al deze zaken. Dit bespaart uzelf veel extra werk. 

Wij zoeken graag mee naar goed personeel
Bel ons: 0591-39 45 20

Reageer middels ons contactformulier

Vacatures bekijken?