Werknemer Downloads

Downloads

Aanleveren kopie identiteitsbewijs
Voorbeeld aanleveren kopie ID

Belasting
Model Loonbelastingverklaring
Model Loonbelasting Studenten Scholierenregeling (Let op: bij dit formulier graag een kopie van de studentenpas inleveren)

Bij ziekte
Verzuimreglement

CAO NBBU
Volledige Cao Uitzendkrachten NBBU
Verschil CAO NBBU en ABU

Pensioen
Stipp Basis Pensioen
Stipp Plus Pensioen