Werknemer Downloads

Downloads

Aanleveren kopie identiteitsbewijs
Voorbeeld aanleveren kopie ID

Belasting
Model Loonbelastingverklaring
Model Loonbelasting Studenten Scholierenregeling (Let op: bij dit formulier graag een kopie van de studentenpas inleveren)

Bij ziekte
Verzuimreglement

CAO NBBU
Volledige Cao Uitzendkrachten NBBU

Pensioen
Stipp Basis Pensioen
Stipp Plus Pensioen